Results

76 - 35

Davison vs Lapeer

56 - 55

Davison vs Lapeer

21 - 35

Grand Blanc vs Davison

50 - 14

Davison vs C-Ainsworth

0 - 44

South Lyon vs Davison

7:00 pm

Davison vs Saginaw

63 - 0

Davison vs Saginaw

22 - 37

Heritage vs Davison

7 - 49

TC Central vs Davison

52 - 21

Davison vs Grandville

31 - 26

Davison vs De La Salle

4:00 pm

Davison vs Clarkston

12:00 pm

TBD vs Davison

4:00 pm

Davison vs Linden

12:00 pm

TBD vs Davison

6:30 pm

DeWitt vs Davison

4:00 pm

Davison vs Swartz Creek

9:00 am

TBD vs Davison

6:45 pm

Davison vs Clarkston

4:00 pm

Davison vs C-Ainsworth

4:00 pm

C-Ainsworth vs Davison

0 - 1

Davison vs BC Western

14 - 4

Grand Blanc vs Davison

4:00 pm

Davison vs Grand Blanc

1 - 6

Grand Blanc vs Davison

0 - 1

Davison vs Oxford

4:00 pm

Davison vs Almont

0 - 8

Heritage vs Davison

4:00 pm

Davison vs Heritage

6 - 16

Heritage vs Davison

1 - 1

Heritage vs Davison

1 - 1

Davison vs Midland Dow

0 - 3

Davison vs Powers

4:00 pm

Powers vs Davison

2 - 3

Davison vs Powers

12:00 pm

TBD vs Davison

2 - 2

Davison vs Flushing

3 - 6

Davison vs Lapeer

10 - 0

Davison vs Lapeer

4:00 pm

Lapeer vs Davison

5 - 1

Davison vs Lapeer

1 - 3

Davison vs Mt. Pleasant

4:00 pm

BC Western vs Davison

4:00 pm

Davison vs BC Western

4:00 pm

Davison vs Birch Run

1 - 25

Saginaw vs Davison

4:00 pm

Davison vs Saginaw

0 - 28

Saginaw vs Davison

0 - 5

Davison vs Grand Blanc

2 - 2

Midland High vs Davison

2 - 2

Davison vs Midland High

4 - 11

Davison vs BC Central

1 - 5

BC Central vs Davison

2 - 4

Davison vs BC Central

3 - 13

BC Central vs Davison

10:15 am

Davison vs Western International

6 - 7

Davison vs Midland Dow

3 - 2

Midland Dow vs Davison

0 - 10

Davison vs Midland Dow

9 - 15

Midland Dow vs Davison

5 - 4

Midland High vs Davison

0 - 1

Powers vs Davison

4 - 7

Midland High vs Davison

11 - 0

Davison vs Saginaw

4:00 pm

Davison vs Midland High

1 - 0

Davison vs Berkley

12:00 pm

Armada vs Davison

4:00 pm

Mt. Pleasant vs Davison

8 - 7

Davison vs Mt. Pleasant

0 - 15

C-Ainsworth vs Davison

4 - 3

Stoney Creek vs Davison

15 - 0

Stoney Creek vs Davison

0 - 8

BC Central vs Davison

11:00 am

Okemos vs Davison

3 - 0

Linden vs Davison

2 - 0

Lake Orion vs Davison

59 - 84

Davison vs Grand Blanc

100 - 51

Davison vs Kearsley

65 - 32

Grand Blanc vs Davison

33 - 42

Holly vs Davison

32 - 51

Davison vs Midland Dow

62 - 76

Midland Dow vs Davison

25 - 30

BC Western vs Davison

88 - 50

Davison vs BC Western

85 - 71

Davison vs Saginaw High

52 - 44

Saginaw High vs Davison

16 - 60

Davison vs Heritage

69 - 59

Heritage vs Davison

94 - 90

Davison vs Hamady

39 - 88

BC Central vs Davison

33 - 36

Davison vs BC Central

83 - 51

Davison vs Midland High

38 - 46

Midland High vs Davison

57 - 31

Grand Blanc vs Davison

69 - 48

Grand Blanc vs Davison

50 - 84

Powers vs Davison

57 - 41

Powers vs Davison

58 - 42

Davison vs Mt. Pleasant

52 - 29

Mt. Pleasant vs Davison

85 - 70

Davison vs C-Ainsworth

22 - 63

Davison vs C-Ainsworth

34 - 90

Lapeer vs Davison

42 - 45

Lapeer vs Davison

6 - 68

Redford vs Davison

71 - 65

Hamtramck vs Davison

28 - 66

Davison vs Mercy

108 - 33

Davison vs Genesee

61 - 45

Davison vs Genesee

38 - 41

Brandon vs Davison

42 - 74

Swartz Creek vs Davison

7:00 pm

Davison vs TBD

7:00 pm

East Lansing vs Davison

4:00 pm

Lakeview vs Davison

62 - 71

Waverly vs Davison

42 - 57

Lakeland vs Davison

34 - 27

Linden vs Davison

56 - 63

Davison vs Powers

70 - 52

Arthur Hill vs Davison

66 - 51

Davison vs Arthur Hill

71 - 75

Davison vs River Rouge

76 - 35

Davison vs Lapeer

53 - 38

Fenton vs Davison

66 - 59

ND Prep vs Davison

13 - 57

Davison vs Goodrich

41 - 50

Davison vs Flushing

27 - 0
@ Davison HS

Davison vs Grand Blanc

6 - 28
@ Lapeer HS

Lapeer vs Davison

0 - 3
@ Lapeer HS

Lapeer vs Davison

0 - 3
@ Bay City Western HS

BC Western vs Davison

8 - 0

Clarkston vs Davison

9:00 am
@ Flint Powers HS

Vball Meet vs Davison

49 - 14
@ Davison HS

Davison vs Grand Blanc

0 - 3
@ Arthur Hill HS

Arthur Hill vs Davison

0 - 7

Swartz Creek vs Davison

3 - 0
@ Davison HS

Davison vs Heritage

0 - 4
@ Davison HS

Davison vs Heritage

9:00 am
@ Fenton HS

Fenton vs Davison

6 - 51
@ C-Ainsworth MS

C-Ainsworth vs Davison

2 - 0
@ Davison HS

Davison vs Genesee Cr.

3 - 0
@ Saginaw HS

Saginaw High vs Davison

2 - 2
@ Davison HS

Davison vs Midland High

3 - 0
@ Davison HS

Davison vs Powers

7 - 0
@ Grand Blanc HS

Grand Blanc vs Davison

14 - 52
@ Walled Lake W. HS

WLW vs Davison

6:45 pm
@ Davison HS

Davison vs Flushing

3 - 0
@ Mt. Pleasant HS

Mt. Pleasant vs Davison

2 - 1
@ Lapeer HS

Lapeer vs Davison

3 - 0
@ Davison HS

Davison vs Midland High

9 - 0
@ Davison HS

Davison vs BC Central

0 - 56
@ Arthur Hill HS

Saginaw vs Davison

7:00 pm
@ Davison HS

Davison vs C-Ainsworth

0 - 17
@ Arthur Hill HS

Arthur Hill vs Davison

7:00 pm
@ Davison HS

Davison vs Grand Blanc

7 - 0
@ Davison HS

Davison vs Mt. Pleasant

56 - 20
@ Davison HS

Davison vs Heritage

0 - 3
@ Davison HS

Davison vs Midland Dow

6:15 pm
@ Davison HS

Davison vs BC Central

1 - 3
@ Flint Powers HS

Powers vs Davison

9:00 am
@ Marian HS

Vball Meet vs Davison

49 - 14
@ Davison HS

Davison vs TC Central

7:00 pm
@ Midland Dow HS

Midland Dow vs Davison

1 - 1
@ Bay City Western HS

BC Western vs Davison

34 - 44
@ Davison HS

Davison vs Detroit CC

5 - 0
@ Imlay City HS

Imlay City vs Davison

3 - 1
@ Davison HS

Davison vs C-Ainsworth

6:45 pm
@ Davison HS

Davison vs Genesee Cr.

9:00 am
@ Mt. Morris HS

Vball Meet vs Davison

9 - 1
@ Davison HS

Davison vs Swartz Creek

28 - 21
@ Michigan Stadium

Davison vs Clarkston

7:00 pm
@ Goodrich HS

Goodrich vs Davison

1 - 2
@ Linden HS

Linden vs Davison

0 - 2
@ Davison HS

Davison vs Milford